Snelheid en Reistijd

Snelheid en reistijd zijn grootheden die naast intensiteit het vaakst worden gevraagd als analysemiddel in verkeersonderzoek.

Voor het meten van snelheid op een bepaalde doorsnede hebben we de beschikking verschillende meettechnieken. Ten eerste bieden slangtellers de mogelijkheid om ook snelheid te registreren. Voor kortere metingen zetten we radar in of een lasergun. Om de snelheid, reistijd of doorrijtijd op een langer traject te bepalen kunnen we Bluetooth of Wifi inzetten. Ook het klassiek registreren van kentekens is uiteraard een middel om de doorrijtijd te meten.