Inventarisatie en Observatie

We kunnen diverse inventarisaties uitvoeren. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het inventariseren van bushaltes (voldoet de halte aan de gestelde eisen, is de juiste informatie aanwezig) en het inventariseren van parkeervoorzieningen. 

Bij observaties op straat valt te denken aan dynamische wachtrijmetingen (hoeveel auto’s wachten op het rode stoplicht of is er sprake van overstaan).
Het uitlezen van videobeelden is een andere mogelijkheid om systematische observaties uit te voeren. We registreren met videocamera’s een bepaalde verkeerssituatie en bekijken de beelden achteraf. Het doen van conflictobservatie (is een verkeerssituatie onveilig?) is hiervan een goed voorbeeld.