Parkeren

Hoeveel auto’s parkeren in ons centrum? Is de parkeercapaciteit voldoende? Worden parkeerplaatsen bezet door bewoners, winkelbezoekers of werknemers? Wat is de parkeerduur? Hoe denken parkeerders over voorgenomen parkeerbeleid?

Om antwoord te geven op dit soort vragen voeren wij parkeeronderzoek uit. Dit kan met waarnemers die geparkeerde auto’s tellen, maar ook met behulp van interviews om te achterhalen waarom men parkeert (face-to-face enquêtes). We maken (fiets-)parkeerdruk, parkeermotief, parkeerduur en betalingsbereidheid voor onze opdrachtgevers inzichtelijk zodat zij verder kunnen met hun parkeerbeleid of locatieontwikkeling. Verder voeren wij maatwerkonderzoek uit en meten - ook over een langere periode - om de effecten van het gevoerde parkeerbeleid te monitoren.