Verkeerstellingen

De basis van verkeersonderzoek is het tellen van auto’s. We doen dat op verschillende manieren. Van oudsher met slangen over de weg, maar ook met andere apparatuur zoals camera, radar of laser.

Als het classificeren van voertuigcategorieën met slangen technisch te complex wordt, zetten we waarnemers in (uit ons eigen bestand van tijdelijke krachten) of registreren we met videocamera. We kiezen altijd (in overleg met onze opdrachtgevers) voor de meest effectieve techniek. Voor het mechanisch tellen maken we gebruik van een grote hoeveelheid eigen apparatuur zodat wij ook de uitvoering van een groot telprogramma voor onze rekening kunnen nemen.