Video-waarneming

De mogelijkheden om verkeer te analyseren met videowaarneming zijn talrijk.

Videowaarneming leent zich uiteraard voor het tellen en classificeren van verkeer op doorsneden en kruispunten en uiteraard voor het registreren van kentekens. Maar we kunnen ook gedrag in beeld brengen: Hoe gedraagt de automobilist zich in bepaalde situaties? Wanneer ontstaan er verkeersonveilige situaties op een kruispunt? Welk gedrag vertonen mensen bij een spoorwegovergang? Kortom, videowaarneming kan breed worden ingezet binnen verkeersonderzoek. NDC Nederland beschikt over camera's in eigen beheer.