GERTIE VAN OENE

Coördinator VELDWERK

Ing. G. (Gertie) van Oene, coördinator veldwerk

gertie.vanoene@ndc-nederland.nl
m 06 - 2947 8270

Gertie van Oene heeft als veldwerkadviseur ervaring met het voorbereiden, uitvoeren en verwerken van verschillende (verkeers)onderzoeken op straat. De onderzoeken bestaan onder andere uit rijtijdmetingen, kentekenonder­zoeken, parkeeronderzoeken, visuele en mechanische tellingen, straat- en telefonische enquêtes en snelheidsmetingen. Deze veldwerkprojecten vereisen onder meer een goede voorbereiding, een adequate instructie en aansturing van de veldmedewerkers en coördinatie van de veldwerkzaamheden.