Parkeeronderzoek Antwerpen

Posted on Mar 06, 2020

In opdracht van MINT (België) voert NDC in maart 2020 een parkeeronderzoek uit in het district Kiel in Antwerpen. Met circa 25 waarnemers worden gedurende 2 meetdagen op meerdere tijdstippen verdeeld over de dag de parkeerdruk en bezettingsgraden in kaart gebracht. Door het registreren van kentekens komt tevens informatie beschikbaar over de parkeerduur in de verschillende deelgebieden.