Geslaagden opleiding BRL9101

Posted on Feb 12, 2021

Steeds vaker maken wij als NDC Nederland gebruik van camera’s voor het gedetailleerd tellen (of analyseren) van verkeersstromen op doorsnedes, kruispunten en rotondes. Het tellen met camera’s in combinatie met het visueel verwerken van de beelden levert de hoogst mogelijke nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

Het installeren van camera’s doen we zelf met eigen monteurs. Onze camera’s worden geplaatst op  (vanaf de grond) uitschuifbare masten langs de weg. Bij het werken langs de weg worden zo nodig verkeersmaatregelen (zoals het inrichten van een werkvak) getroffen conform de richtlijnen zoals vastgesteld in CROW-publicaties 96a (autosnelwegen) en 96b (niet-autosnelwegen).

Voor de juiste toepassing van verkeersmaatregelen hebben onze collega’s onlangs de tweedaagse opleiding BRL9101 met goed gevolg afgerond en zij beschikken nu (naast certificaten ‘VCA’ en ‘Veilig werken langs de weg’) over de BRL9101 certificaten ‘medewerker verkeersmaatregelen’ of ‘vakman verkeersmaatregelen’. Daarmee kunnen we aantonen dat we over de juiste kennis en vaardigheden bezitten om veilig te kunnen werken langs de weg waarbij de juiste verkeersmaatregelen worden ingezet. We beschikken daarvoor uiteraard ook over de benodigde materialen zoals verkeerskegels, werkvoertuigen én actieraam en we dragen bij installatie de voorgeschreven veiligheidskleding.

Eelke, Rik en Gertie gefeliciteerd met jullie certificaten!