OV-Klantenbarometer 2018 – 2022

Posted on Jan 26, 2018

NDC Nederland heeft samen met Goudappel Coffeng de aanbesteding van het onderzoek van de OV-Klantenbarometer voor de jaren 2018 tot en met 2022 gewonnen. 

De OV-Klantenbarometer is hèt klanttevredenheidsonderzoek in het openbaar (stads- en streek) vervoer. De reizigers geven rapportcijfers aan verschillende aspecten die met hun reis te maken hebben. Deze aspecten lopen uiteen van de kans op een zitplaats tot het gebruiksgemak van de OV-chipkaart. Het onderzoek is eind 2016 voor de zestiende maal gehouden in 70 onderzoeksgebieden, die samen het gehele regionale openbaar vervoer in Nederland omvatten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van CROW-KpVV. CROW-KpVV is onderdeel van CROW, kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Voor informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Menno Wagenaar (06- 5110 8409) of menno.wagenaar@NDC-nederland.nl

Meer informatie over dit onderzoek is ook te vinden op de site van Goudappel Coffeng
https://www.goudappel.nl/actueel/goudappel-coffeng-wint-aanbesteding-ov-klantenbarometer/

en op de site van CROW:

http://www.crow.nl/over-crow/nieuws/goudappel-coffeng-wint-aanbesteding-ov-klantenbaro