NDC voert grootschalig verkeersonderzoek personenvervoer Randstad 2018 uit

Posted on Nov 13, 2018

Na de uitvoering van het onderzoek in 2014 voeren we in 2018 opnieuw het grootschalig verkeersonderzoek personenvervoer Randstad 2018 uit. Het gaat om een project van Rijkswaterstaat, waarin via een kentekenenquête en met videotellingen het personenverkeer van, in en naar de Randstad in kaart wordt gebracht. Er wordt niet alleen naar de herkomst en bestemming gevraagd maar ook naar reisfrequentie, het verplaatsingsmotief en informatie over flexwerken, ervaring met files en het gebruik van apps om reisinformatie te verkrijgen. Het onderzoek vindt plaats op 38 autosnelwegen in en rond de Randstad. Hierbij worden ongeveer 150 camera’s ingezet en 100.000 enquêtes verstuurd.