Smartphonegebruik fietsers in beeld

Posted on Jun 05, 2020

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voert NDC dit voorjaar (2020) metingen uit naar het smartphonegebruik onder fietsers. Hiertoe worden in een tiental Nederlandse steden met behulp van waarnemers metingen verricht waarbij wordt gekeken naar wat men doet op de fiets (handheld bellen, handsfree bellen, muziek luisteren of schermbediening). Daarnaast wordt gelet op het aantal handen aan het stuur tijdens de bezigheden en wordt een inschatting gemaakt van de leeftijd van de fietsers.