Fiets en Voetganger

Tellen - Bevragen - Observeren                

Met onze slangtellers van Metrocount is het prima mogelijk om ook het aantal fietsers te tellen. We zetten daarnaast onze waarnemers in voor het kortstondig tellen van aantallen fietsers en we gebruiken camera’s als het gedurende een langere periode en/of zeer nauwkeurig moet. Met waarnemers en camera is het uiteraard ook mogelijk aantallen voetgangers te tellen.

Een telling met waarnemers kan uitstekend worden gecombineerd met een kwalitatief onderzoek waarin passerende fietsers of voetgangers worden geënquêteerd (of via een flyer worden verzocht thuis via internet een enquête in te vullen).

Voor Rijkswaterstaat voeren we al jaren observaties uit waarbij we lichtvoering van fietsers onderzoeken.