Inventarisatie en Observatie

Haltes – Parkeervoorzieningen - Verkeersgedrag      

We kunnen diverse inventarisaties voor u uitvoeren in de openbare ruimte. Te denken valt aan het inventariseren van bushaltes (voldoet de halte aan de gestelde eisen, is de juiste informatie aanwezig) of het inventariseren van parkeervoorzieningen.

Bij observaties moet u denken aan wachtrijmetingen, verkeersveiligheid (conflictobservaties) of gedrag bij spoorwegovergangen. We maken gebruik van waarnemers of maken camerabeelden waarbij we beelden achteraf uitlezen en analyseren.

Voor Rijkswaterstaat voeren we al jaren observaties uit waarbij we het apparatuurgebruik (zoals smartphones) van automobilisten en fietsers in beeld brengen en analyseren.