Kentekenonderzoek

Doorgaand Verkeer – Sluipverkeer – Herkomsten & Bestemmingen

Ter bepaling van de hoeveelheid doorgaand verkeer, sluipverkeer of herkomst- en bestemmingsverkeer voeren we kentekenonderzoek uit. Kentekenonderzoeken op een beperkt aantal locaties en voor een beperkte duur kunnen worden uitgevoerd met waarnemers (waarbij kentekens worden genoteerd of worden ingesproken op data recorders). Bij kentekenonderzoeken op een groot aantal locaties en/of voor langere duur worden ANPR camera’s ingezet. Op basis van geregistreerde kentekens leiden we Herkomst & Bestemmingsmatrices af.

NDC Nederland is specialist in het uitvoeren van kentekenenquêtes. In de afgelopen jaren voerden wij omvangrijke kentekenonderzoeken uit op snelwegen in de Randstad in opdracht van Rijkswaterstaat. Met camera’s worden kentekens van passerende personenauto’s en vrachtauto’s geregistreerd. Een deel van de kentekenhouders ontvangt hierna een brief met de vraag om deel te nemen aan het (online) onderzoek naar het gebruik van de rijksweg. Op deze wijze ontstaat inzicht in bijvoorbeeld herkomst, bestemming, reisfrequentie en verplaatsingsmotief van de weggebruiker. Uiteraard worden de onderzoeken uitgevoerd overeenkomstig de AVG.