Openbaar Vervoer

Reizigersenquête - Klanttevredenheid - Mystery Guest                                                 We kunnen voor u tellen, enquêteren en observeren in bus, trein, tram of metro.

Middels reizigersenquêtes meten wij de klanttevredenheid in het openbaar vervoer en monitoren wij de prestaties van betrokken vervoerders. We zijn onder andere uitvoerder van de OV-Klantenbarometer. Dit is het grootste landelijke onderzoek naar de mening van reizigers over het openbaar vervoer. Voor de uitvoering van het veldwerk hebben we eigen enquêteurs in dienst die verspreid over Nederland wonen en rondom hun eigen woonplaats worden ingezet. De uitvoeringskwaliteit kunnen we tevens inzichtelijk maken door zogenaamde Mystery Guest metingen uit te voeren. Wij toetsen daarbij alle afgesproken prestaties (tussen concessieverlener en vervoerder) en meten alle mogelijke kwaliteitsaspecten ten aanzien van bijvoorbeeld personeel, materieel en reisinformatie.