Parkeeronderzoek

Parkeerdruk – Parkeerduur – Parkeermotief – Parkeerenquête                                                 
Hoeveel auto’s parkeren in ons centrum? Is de parkeercapaciteit voldoende (voor een voorgenomen ontwikkeling)? Worden parkeerplaatsen bezet door bewoners, winkelbezoekers of werknemers? Wat is de parkeerduur? Hoe denken parkeerders over voorgenomen parkeerbeleid?

Om antwoord te geven op dit soort vragen voeren wij parkeeronderzoek uit. Meestal starten we met een inventarisatie van de huidige parkeersituatie (sectie indeling, capaciteiten, parkeerregimes) waarna we later op een aantal representatieve momenten het aantal auto’s per sectie tellen waarbij we in voorkomende gevallen ook het kenteken noteren of scannen om uitspraken te kunnen doen over parkeerduur en parkeermotief. We voeren zowel auto als fiets parkeerdrukmetingen uit waarbij we gebruik maken van waarnemers of een scanauto. Als het gaat om het achterhalen van meningen (betalingsbereidheid, toetsen van beleid) nemen we face to face enquêtes af.

Voor het langdurig observeren van parkeerterreinen en het afleiden van parkeerdruk en in- en uitgaand verkeer zetten wij camera's in.