Verkeerstellingen

Intensiteiten - Classificatie - Snelheden - Auto & Fiets                   
 
NDC beschikt over honderden verkeerstellers en camera’s waarmee wij jaarlijks op talloze locaties het verkeer tellen.
 
Verkeerstellers (slangen) worden ingezet op wegen waarbij wij gedurende meerdere dagen (meestal één of 2 weken) volume (intensiteit), samenstelling (licht, middel, zwaar) en snelheid (gemiddeld en V85) meten en registreren per uur. Slangtellingen zijn  uitermate geschikt voor het efficiënt verkrijgen van inzicht in de verkeersintensiteit op meerdere locaties tegelijkertijd voor auto- en fietsverkeer.
 
Voor het gedetailleerd classificeren van verkeersstromen of het gedetailleerd tellen van verkeer naar richting op kruispunten en rotondes maken wij steeds meer gebruik van onze camera’s. Door middel van geautomatiseerde beeldanalyse kunnen tegenwoordig grote hoeveelheden beeldmateriaal snel worden verwerkt. Voor tellingen en beeldanalyses met de hoogste nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidseisen worden beelden visueel verwerkt.

In situaties waarin slangen of camera's niet mogelijk of gewenst zijn maken wij gebruik van waarnemers die visuele tellingen uitvoeren.