EnquĂȘtes

Face to Face – Online – Via Kenteken            

Voor het verkrijgen van meningen, inzichten en achtergronden voeren we face to face enquêtes uit (zoals in winkelcentra, parkeergebieden of stations), elektronische enquêtes via internet of schriftelijk per post.

NDC Nederland is specialist in het uitvoeren van kentekenenquêtes. In de afgelopen jaren voerden wij omvangrijke kentekenonderzoeken uit op snelwegen in de Randstad in opdracht van Rijkswaterstaat. Met camera’s worden kentekens van passerende personenauto’s en vrachtauto’s geregistreerd. Een deel van de kentekenhouders ontvangt hierna een brief met de vraag om deel te nemen aan het (online) onderzoek naar het gebruik van de rijksweg. Op deze wijze ontstaat inzicht in bijvoorbeeld herkomst, bestemming, reisfrequentie en verplaatsingsmotief van de weggebruiker. Uiteraard worden de onderzoeken uitgevoerd overeenkomstig de AVG.