Actueel

Gezocht: (junior) verkeerskundige

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een nieuwe collega: een (junior) verkeerskundige. Heb je recent een hbo-opleiding afgerond in de richting mobiliteit/verkeerskunde, dan is deze functie een...

Geslaagden opleiding BRL9101

Steeds vaker maken wij als NDC Nederland gebruik van camera’s voor het gedetailleerd tellen (of analyseren) van verkeersstromen op doorsnedes, kruispunten en rotondes. Het tellen met camera’s in...

Inzet 3D camera’s

Wij installeerden in Ede op het kruispunt Edeseweg – Molenstraat 2 3D camera’s van het zweedse bedrijf Viscando. De camera’s weten de verschillende verkeersstromen (voetgangers, fiets,...

Smartphonegebruik fietsers in beeld

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voert NDC dit voorjaar (2020) metingen uit naar het smartphonegebruik onder fietsers. Hiertoe worden in een tiental Nederlandse steden met behulp van...

Fietstellingen provincie Overijssel weer van start

In mei en juni 2020 gaan we voor het 3e jaar op rij op 500 locaties visueel het aantal fietsers in beeld brengen. Gedurende deze 2 maanden liggen op 20 strategische locaties in de Provincie ook meetsystemen die...

Parkeeronderzoek Antwerpen

In opdracht van MINT (België) voert NDC in maart 2020 een parkeeronderzoek uit in het district Kiel in Antwerpen. Met circa 25 waarnemers worden gedurende 2 meetdagen op meerdere tijdstippen verdeeld over...

NDC nu ook NDW leverancier

Samen met 12 andere partijen wist NDC zich te kwalificeren voor de NDW raamovereenkomst Levering Fiets- en Voetgangersgegevens. Binnen de raamovereenkomst worden voor een periode van 4 jaar via mini...

NDC voert grootschalig verkeersonderzoek personenvervoer Randstad 2018 uit

Na de uitvoering van het onderzoek in 2014 voeren we in 2018 opnieuw het grootschalig verkeersonderzoek personenvervoer Randstad 2018 uit. Het gaat om een project van Rijkswaterstaat, waarin via een...

Feestelijke opening nieuw pand

In de zomer van 2017 verhuisde NDC Nederland van de Snipperlingsdijk naar de Herfordstraat 16 in Deventer. Op 13 juli 2017 vierden wij samen met collega’s en relaties de opening van ons nieuwe pand. Vanuit de...

OV-Klantenbarometer 2018 – 2022

NDC Nederland heeft samen met Goudappel Coffeng de aanbesteding van het onderzoek van de OV-Klantenbarometer voor de jaren 2018 tot en met 2022 gewonnen.  De OV-Klantenbarometer is hèt...