Privacy verklaring

Privacy Statement NDC Nederland

NDC Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen van iedereen die betrokken is bij onze activiteiten zoals klanten, partners, leveranciers, respondenten, proefpersonen, medewerkers en andere geïnteresseerden. In dit Privacy Statement is opgenomen hoe wij omgaan met persoonsgegevens en op welke wijze u met ons hierover contact kunt opnemen. Het Privacy Statement is opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

Omschrijving bedrijf

Nationwide Data Collection BV (NDC Nederland) onderzoekt alles wat beweegt én stilstaat op het gebied van mobiliteit in de openbare ruimte. Soms maken we daarvoor gebruik van persoonsgegevens.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites (van bijvoorbeeld klanten of partners). Ons privacy beleid is echter alleen van toepassing op de website van NDC Nederland zelf. Wanneer u via voornoemde links een andere website bezoekt, dient u ook het privacy beleid van de betreffende website te raadplegen.

Cookies

Wanneer u de website van de NDC Nederland bezoekt, kan er een klein bestand op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze zogenoemde Cookies slaan informatie op over uw voorkeuren, waardoor het voor u makkelijker wordt om in te loggen op de website en de voor u relevante informatie te vinden. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browser ook zo instellen dat voorkomen wordt dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Op de ‘help’-sectie van uw browser worden de verschillende opties voor het omgaan met cookies uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze website.

De website NDC Nederland kan cookies verstrekken voor de volgende doeleinden:

  • Door de gebruikers op onze website te volgen kunnen wij de gebruikerservaring verbeteren.
  • Door eerder ingevulde formulieren op te slaan besparen wij u tijd bij het invullen van nieuwe formulieren.
  • Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Doel en gebruik van persoonsgegevens

NDC Nederland verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij u daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven!

NDC Nederland kan persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken voor:

Eigen gebruik:

NDC Nederland verzamelt persoonsgegevens die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie.

Daarnaast verzamelt NDC Nederland persoonsgegevens van contactpersonen van (potentiële) opdrachtgevers, relaties en geïnteresseerden om de administratie actueel te houden, maar ook om nieuwe klanten te identificeren als ook producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn. Deze gegevens worden verzameld bij het aangaan van een overeenkomst, het bezoeken van de website, het stellen van een vraag aan één van onze medewerkers, het informeren naar activiteiten of wanneer u op een andere manier met NDC Nederland contact opneemt.

Opdracht van een klant:

NDC Nederland kan persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken in het kader van een onderzoek voor een opdrachtgever. In dat geval wordt een verwerkersovereenkomst gesloten met de opdrachtgever. NDC Nederland is daarin de Verwerker in de zin van de AVG 2018 en de opdrachtgever is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG 2018.

Verwerkers

Wij kunnen persoonsgegevens door een derde partij laten verwerken. In dat geval sluiten we een (sub)verwerkersovereenkomst met deze partij. Daarin wordt de derde partij altijd verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Rechten van de persoon

Als uw persoonsgegevens zijn opgenomen in onze bestanden, heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage. Op uw verzoek geven wij inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld.
  • Recht op rectificatie. Op uw verzoek rectificeren uw persoonsgegevens.
  • Recht op indienen van een klacht bij AP. U kunt een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de AP https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  • Recht op overdracht. Op uw verzoek dragen we uw persoonsgegevens over naar een andere organisatie.
  • Recht op stoppen van gebruik. Op uw verzoek verwijderen we uw persoonsgegevens uit onze systemen.

Beveiliging en periode van opslag

NDC Nederland neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Alleen als wij daartoe worden gesommeerd door politie of justitie kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten vrijgeven.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Na afloop daarvan vernietigen we de gegevens.

Contact

Als u contact wilt opnemen met NDC Nederland over een aspect van ons privacy beleid, gebruikt u onderstaande gegevens:

NDC Nederland

Herfordstraat 16

7418 EX Deventer

088 254 2001

ndc-info@ndc-nederland.nl

Wijzigingen privacy statement

NDC Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

juni 2023

Offerte aanvragen?

Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

"*" geeft vereiste velden aan

*
© 2024 NDC Nederland | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.