Verkeerstellingen

Cameraonderzoek binnenstad Groningen (najaar 2020)

Geplaatst op 6 november 2023 door rsiero

De gemeente Groningen heeft de ambitie om de verblijfskwaliteit en het verkeersmilieu in haar binnenstad verder te verbeteren. Dit doel moet worden bereikt door onder andere het venstertijdengebied te vergroten (alleen laden en lossen tussen 05.00 en 12.00 uur) en vanaf 2025 een zero-emissiezone in te stellen (alleen laden en lossen met zero-emissie bedrijfs- en […] Lees verder »

Kruispunttellingen met camera Provincie Zuid-Holland (najaar 2020)

Geplaatst op 6 november 2023 door rsiero

In het kader van de Trajectaanpak 2023 heeft NDC Nederland in september 2020 in opdracht van Arcadis en de Provincie Zuid Holland verkeerstellingen uitgevoerd met behulp van camera’s. Verdeeld over drie dinsdagen en twee donderdagen zijn gedurende de ochtend- en avondspits op 44 kruispunten, gelegen op een zestal verschillende trajecten, tellingen uitgevoerd van al het […] Lees verder »

Visuele tellingen Oranje Loper Amsterdam (2019-2020)

Geplaatst op 6 november 2023 door rsiero

De gemeente Amsterdam wenste in het najaar van 2019 ten behoeve van het programma de Oranje Loper inzicht te verkrijgen in de verkeersbewegingen van het langzaam verkeer tussen Damplein en de Sloterplas. Hiervoor heeft NDC met behulp van waarnemers tellingen uitgevoerd van overstekende fietsers en voetgangers op 18 kruispunten op een tweetal (deel)trajecten, het traject […] Lees verder »

Telprogramma regio Drechtsteden (najaar 2019)

Geplaatst op 6 november 2023 door rsiero

In opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft NDC Nederland in het najaar van 2019 verkeerstellingen uitgevoerd ten behoeve van de actualisering van de Regionale Verkeers- en Milieukaart Drechtsteden (RVMK-Drechtsteden). Gedurende twee weken inclusief drie weekenden is geteld op 171 fietslocaties en 65 autolocaties. De tellingen zijn uitgevoerd met telslangen. Lees verder »

Verkeerstellingen Boxmeer (voorjaar 2019)

Geplaatst op 6 november 2023 door rsiero

Ten behoeve van de actualisering van het verkeersmodel heeft NDC in het voorjaar van 2019 in opdracht van de gemeente Boxmeer op 75 locaties in de gemeente verkeerstellingen uitgevoerd met behulp van telslangen. Hierbij is gedurende twee weken het aantal motorvoertuigen geteld naar rijrichting. Bij de telling is verder onderscheid gemaakt in voertuigklassen en zijn […] Lees verder »

Fietsparkeertellingen Rijnstate Arnhem (voorjaar 2019)

Geplaatst op 6 november 2023 door rsiero

Om een beeld te krijgen van de parkeersituatie heeft NDC fietsparkeertellingen verricht op het terrein van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Door middel van een inventarisatie is voorafgaand aan de tellingen in kaart gebracht op welke spots in het onderzoeksgebied de fietsen gestald worden. Vervolgens hebben op deze spots op twee volledige werkdagen per half […] Lees verder »

Kruispunttellingen Amsterdam Zuidoost (voorjaar 2020)

Geplaatst op 6 november 2023 door rsiero

In het kader van herontwikkelingen aan de Karspeldreef en Hullenbergweg in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft NDC een tweetal kruispunttellingen uitgevoerd middels de inzet van camera’s. Op de kruispunten Hullenbergweg – Hondsrugweg en Karspeldreef – Hullenbergweg zijn gedurende een ochtendspits en een avondspits de aantallen motorvoertuigen naar rijrichting en het overstekende langzame verkeer geteld en […] Lees verder »

Continue-meting fietsgebruik Maastricht (najaar 2017)

Geplaatst op 6 november 2023 door rsiero

In Maastricht registreerde NDC het aantal fietsers op een viertal bruggen over de Maas. Op zich geen schokkend onderzoek ware het niet dat de metingen continue werden uitgevoerd gedurende een periode van 3 maanden waarbij dagelijks het aantal fietsers werd gerapporteerd via een dashboard. Op deze manier kon onze opdrachtgever Maastricht Bereikbaar de resultaten inzetten […] Lees verder »

Fietstellingen Drenthe (voorjaar – najaar 2017)

Geplaatst op 6 november 2023 door rsiero

In de periode van zaterdag 13 mei tot en met zondag 11 juni is gedurende 4 weken op 136 locaties in de provincie Drenthe het aantal fietsers (en bromfietsers) geteld. De tellingen zijn uitgevoerd met telslangen. De data wordt gebruikt als input voor de fietsmonitor van de provincie Drenthe. De enorme hoeveelheid aan gegevens is […] Lees verder »

Telplan regio Nijmegen (voorjaar 2017)

Geplaatst op 6 november 2023 door rsiero

NDC Nederland heeft op circa 50 locaties in de regio Nijmegen verkeerstellingen uitgevoerd. De verkeerstellingen maken onderdeel uit van het jaarlijkse telplan voor de regio. De Regio Nijmegen beschikt over een regionale verkeersmilieukaart (RVMK) waarmee verkeersprognoses kunnen worden opgesteld en milieuberekeningen worden uitgevoerd. Om deze RVMK operationeel en actueel te houden is een update van […] Lees verder »

Meting gebruik veren Amsterdam (periode 2015 t/m 2017)

Geplaatst op 6 november 2023 door rsiero

Door de komst van meer evenementen in Amsterdam-noord maakt een toenemend aantal mensen gebruik van de veerpont over het IJ. Sinds 2015 voert NDC regelmatig tellingen uit op een aantal veerverbindingen. Het gaat om het NSM-werfveer, het IJpleinveer en twee veren met een aanlanding op de Buiksloterweg. Zowel in het voor- als najaar wordt gedurende […] Lees verder »

Visuele tellingen amsterdam (oktober 2016)

Geplaatst op 6 november 2023 door rsiero

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft NDC Nederland in de maand oktober op 35 locaties visuele (kruispunt-) tellingen uitgevoerd in en om het centrum van Amsterdam. Iedere locatie is daarbij gedurende twee werkdagen geteld in zowel de ochtend- als avondspits. Tijdens de tellingen is per rijrichting onderscheid gemaakt naar motorvoertuigen (met onderscheid naar personenauto, […] Lees verder »

Verkeersmeting aankomst/vertrekhal schiphol (najaar 2016)

Geplaatst op 6 november 2023 door rsiero

In opdracht van Schiphol Group heeft NDC Nederland een verkeersonderzoek uitgevoerd op zowel de particuliere voorrijweg als de dienstenbaan gelegen direct voor de aankomst/vertrekhal van Schiphol. Met behulp van dit onderzoek is de verblijfsduur en het motief bepaald van de motorvoertuigen in het gebied. Door inzet van kentekencamera’s is gedurende een aantal dagen op beide […] Lees verder »

Monitoring autoverkeer (projectbureau noordwaarts, halfjaarlijks)

Geplaatst op 6 november 2023 door rsiero

Het gebied Overhoeks in Amsterdam-noord is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Om inzicht te krijgen in de verschillende verkeersstromen wordt ieder half jaar een monitoringsstudie uitgevoerd. Hierbij wordt gedurende een periode van twee weken het autoverkeer geteld op elf locaties. Daar waar mogelijk wordt de meting uitgevoerd naar voertuigklasse. Lees verder »

Telprogramma tull en ’t waal (voorjaar 2016)

Geplaatst op 6 november 2023 door rsiero

In het gebied Tull en ’t Waal vindt veel dagrecreatie plaats. Om inzicht te krijgen in het aantal voertuigen en de voertuigverdeling heeft NDC Nederland gedurende een periode van 12 weken mechanische tellingen uitgevoerd. Op in totaal 6 locaties zijn motorvoertuigen geregistreerd, onderverdeeld naar lengteklasse. Tevens is het aantal (brom)fietsen meegenomen. Lees verder »

Offerte aanvragen?

Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

"*" geeft vereiste velden aan

*
© 2024 NDC Nederland | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.